Sunday, August 26, 2012

ဘုရားရွင္ကိုမွ သမက္ေတာ္ခ်င္သူကုရုတိုင္းတြင္ လူထက္မက နတ္တမွ်လွပေသာ အလွဘုရင္မေလးတစ္ပါးရွိေလ၏။   ပစၥည္း 
ဥစၥာၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာၿပီး အမ်ဳိးဇာတ္္အားျဖင့္လည္း ျမတ္သည့္အတြက္ မိဘမ်ားကမာန္တက္ 
မည္ဆိုလွ်င္ တက္စရာပင္။ထို႕ေၾကာင့္ဘယ္လိုလူခ်မ္းသာ အသိုင္း၀ုိင္းကလာေရာက္ေတာင္း
ရမ္းပါေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် သေဘာမတူႏိုင္သျဖင့္ သူမ၏အလွဂုဏ္သတင္း
မွာ ႀကီးၿပီးရင္းႀကီးရင္းပင္ျဖစ္၏။

`မာဂ႑ီ´ဟူေသာအသံကိုၾကားလုိက္လွ်င္မည္သူမွ် ေငးေမာမၾကည့္ဘဲမေနႏိုင္ေပ။ထူးျခား
သည္ကား တစ္ေဆြလံုးတစ္မ်ဳိးလံုး၏နာမည္ကို `မာဂ႑ီ´ဟုသာေခၚခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ေန႔ေသာအခါ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ `မာဂ႑ီ´၏ မိဘႏွစ္ဦး  တရားထူးရမည့္
အေရးကိုျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ထိုၿမိဳ႕သုိ႔ ဘုရားရွင္တစ္ပါးတည္း ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာခဲ့ေလ၏။

ပု႑ၢားႀကီးလည္း ဘုရားရွင္ကို ဖူးေတြ႕ရေသာအခါ အေတြးတစ္ခု မထင္မွတ္ဘဲ ေတြးမိလိုက္
ေလ၏။ ``ေၾသာ္ . . ေလာကမွာ ဒီလိုေယာက်္ားမ်ဳိးေတြလဲရွိပါလား။ က်က္သေရရွိလိုက္တာ
အင္း  .  . .  ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမွ ငါ့သမီးနဲ႕ထိုက္တန္တာ။    ဒီေတာ့ သူ႔ကို သမီးေလးနဲ႔ေပးစားရ
မယ္´´

ထို႔ေနာက္ဘုရားရွိရာအရပ္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ``အုိရဟန္း ၊  အကြ်ႏ္ုပ္မွာ  သမီးတစ္ေယာက္ရွိပါ
တယ္၊ သမီးေလးကလည္း  အရွင့္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးနဲ႕မွသာလွ်င္   အလြန္တရာလုိက္ဖက္မည္ျဖစ္
ပါတယ္။ အဲေတာ့ အရွင့္္ႏွင့္အတူအတြ   အကြ်ႏ္ုပ္၏   သမီးေလးကို  ထည့္ေပးလုိက္ပါရေစ။
ဒီမွာဘဲ ခဏေစာင့္ေနပါဦး´´

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္  ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ ဆိတ္ဆိတ္သာ   ေနေတာ္မူစဥ္
ပု႑ၢားႀကီးမွာ အိမ္သုိ႔ အလ်ဥ္အျမန္ေျပးသြားၿပီး  ``ရွင္မေရ  ရွင္မ ၊ ငါ အခု တို႔သမီးနဲ႕ တန္
တဲ့လူ ငါတို႕သမီးနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ သတိုးသားေလာင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီေဟ့၊    ကဲ ကဲ သမီးကို အ၀တ္
အစားလဲၿပီး ျမန္ျမန္ေခၚခဲ့ေတာ့´´

မာဂ႑ီကို ေယာက်္ားေပးစားေတာ့မည့္ သတင္းကို ၾကားရေသာအခါ အားလံုးက  အံ့ၾသၾက
ရေလေတာ့၏။  ဟုတ္ပါသည္ ။ ဟုိအရင္ကေတာ့ သူ႔သမီးကို ဘယ္သူနဲ႕မွ   သေဘာမတူခဲ့
သည့္္ ဖခင္ႀကီးကိုယ္တိုင္က ရွာေတြ႕လာတာဆိုေတာ့  အလွသခင္မလးႏွင့္္ လက္ဆက္မည့္
သူ  ပု႑ၢားႀကီးရဲ႕ သမတ္ေလာင္းကို အားလံုးက ျမင္ဖူးခ်င္ေနၾကၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္   အာလံုးက
မာဂ႑ီတို႔ မိသားစုႏွင့္အတူ ဘုရားရွင္ရွိရာသို႔ လိုက္ပါသြားၾကေလေတာ့၏။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္  ပဒေစတီ (ေျခေတာ္ရာ ) ကိုထင္ေစလွ်က္ အျခားေသာေန
ရာ၌ သီတင္းသံုးေနလွ်က္ရွိေလ၏။

                 ပဒေစတီ ( ေျခေတာ္ရာ ) ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ထူးျခားခ်က္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ ပဒေစတီ ( ေျခေတာ္ရာ ) ကား အဓိ႒ာန္ၿပီး နင္းခ်ထားေတာ္မူေသာ
အရပ္မွာသာလွ်င္ေျခေတာ္ရာထင္ေလ၏။အျခားေသာအရပ္၌မထင္ေပ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္
ေသာသူ ဖူးေမွ်ာ္ေစရန္အတြက္အဓိ႒ာန္ၿပီးထားခဲ့လွ်င္ ထုိသူတို႔သာလွ်င္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရၾကေလ
၏။ထိုသူမ်ားဖူးျမင္ခြင့္မရေစရန္ ဆင္အစရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားကနင္းသြားသည္ျဖစ္ေစ။မိုးႀကီး
သည္းထန္စြာရြာသည္ျဖစ္ေစ။ေလျပင္းက်သည္ျဖစ္ေစ။ထုိေျခရာကိုေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္
မည္သူမွ် တူးၿဖိဳေျခဖ်က္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။

ဘုရားရွင္ကို မေတြ႕ရသျဖင့္ ဟိုဟိုဒီဒီလွည့္ရွာၾကည့္ေသာအခါ ေျခေတာ္ရာကို ေတြ႕သြားၿပီး
``ရွင္မေရ ၊ ဒါဘဲ .  .  . သမီးေလးနဲ႔ေပးစားမဲ့လူရဲ႕ေျခရာ´´

ေျခေတာ္ရာ၏ထူးျခားေသာ လကၡဏာတုိ႔ကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ မိမိတတ္ေျမာက္ထားေသာ
ေဗဒင္က်မ္းမ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၿပီး ``ပု႑ၢားႀကီး ၊  လကၡဏာေဗဒင္က်မ္းအရဆုိရင္ေတာ့
ဒီေျခရာပိုင္ရွင္ဟာ ကာမဂုဏ္ေတြကို ခံစားတဲ့သူရဲ႕ေျခရာေတာ့  မဟုတ္ေတာ့ဘူး´´ ဟုေျပာ
ဆိုေလေသာအခါ    ပုေ႑ၢးမႀကီးကို   တိတ္တိတ္ေနရန္ေျပာၿပီး ဘုရားကို   လိုက္ရွာေလ၏။
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ရွာေတြ႔ေလလွ်င္  အနီးနားသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး``အို     အရွင္ရဟန္း
အကြ်ႏ္ုပ္၏သမီးကို ေျခရင္း အလုပ္အေကြ်းအတြက္ ေပးပါတယ္´´ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။

ထုိအခါဘုရားရွင္သည္   ေဗာဓိပင္အနီး   အဇပါလေညာင္ပင္ေအာက္မွာ  သီတင္းသုံုးေတာ္မူ
စဥ္က တဏွာ အရတီ ရာဂါ    ဟူေသာမာရ္နတ္မင္း၏  သမီးသုံုးေယာက္တုိ႔ လာေရာက္ၿပီး
ျမဴဆြယ္ၾကပံုကို     ေဟာျပေတာ္မူၿပီး        ``ပု႑ၢား  ၊မာရ္နတ္မင္း၏သမီးသံုးေယာက္ကိုမွ်
ငါဘုရား အလုိမရွိဘဲ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္တို႔ျဖင့္ျပည့္ေသာ     မာဂ႑ီသူငယ္မကို  အဘယ္မွာ
အလိုရွိပါ့မလဲ ၊သင့္သမီး မာဂ႑ီကို ေျချဖင့္ပင္မထိလိုေပ´´ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ေလ၏။
ေဒသနာေတာ္အဆံုး၌ မိဘႏွစ္ပါးသည္ အနာဂါမိဖိုလ္၌တည္၍ မာဂ႑ီမွာေတာ့   မိမိအားထို
ကဲ့သို႔ေျပာသည့္အတြက္ ဘုရားအေပၚ ႀကီးစြာေသာရန္ၿငွဳိးဖြဲ႕ေလ၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ သမီးမာဂ႑ီ မိမိအေပၚ ဤကဲ့သို႔ ရန္ၿငိွဳးဖြဲ႕မည့္အေရး
ကိုသိေသာ္လည္း ပု႑ၢားႀကီးႏွင့္ ပုေ႑ၢးမႀကီးအက်ဳိးငွာ ေဟာေတာ္မူပါသည္။

                        ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေျခရာေလးသြယ္

လူတို႔၏ ေျခရာမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔၏ ပင္ကိုယ္စရိုက္သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပေနေပသည္။

ရာဂႀကီးသူ ၊ ေျခရာမူ ၊ မွတ္ယူ အလယ္ကခြက္။
ေဒါသႀကီးသူ ၊ ေျခရာမူ ၊ မွတ္ယူ ဖေနာင့္နက္။
ေမာဟႀကီးသူ ၊ ေျခရာမူ ၊ မွတ္ယူလြန္ ရႈပ္ရွက္။
ရာဂ ေဒါသ ၊ ေမာဟကင္းသူ ၊ ေျခရာမူ ၊ မွတ္ယူ ညီမွ်လွ်က္။

ေျခဖ၀ါးအလယ္မွ အလြန္ခြက္ၿပီး ေျခဖ်ားႏွင့္ ဖေနာင့္သာထင္ေသာ ေျခရာပိုင္ရွင္သည္``ရာဂ ႀကီးသူ ျဖစ္၏´´ဟုဆိုလိုပါသည္။ဖေနာင့္ရာသာနက္စြာထင္ေသာေျခရာပိုင္ရွင္သည္ ``ေဒါသ
ႀကီးသူ ျဖစ္၏´´ဟုဆိုလုိသည္။ရႈပ္ရွက္ခတ္ေနေသာ  ေျခရာပိုင္ရွင္သည္ ``ေမာဟႀကီးသူျဖစ္
၏´´ဟုဆိုလိုပါသည္။   ေျခဖ၀ါးျပင္ ညီညာစြာ      ထင္က်န္ေနေသာ ေျခရာပိုင္ရွင္သည္ကား
 ``ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ကင္းသူ ျဖစ္၏´´ဟုဆိုလိုပါသည္။

( အက်ယ္ကို ဓမၼပဒအ႒ကထာ(ပ) အုပ္၊အပၸမာဒ၀ဂ္ ၊သာမာ၀တီ၀တၳဳတြင္ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္ )

No comments:

Post a Comment