Saturday, August 18, 2012

ကေလးမ်ားအတြက္ ဗုဒၶ၀င္


၁။ လူအမည္  = သိဒၶတၳ       
၂။ ဘုရားဘဲြ႕  = ေဂါတမ
၃။ မိဘအမည္ = သုေဒၶါဒနမင္း ႏွင့္ မာယာေဒ၀ီ
၄။ ၾကင္ယာေတာ္ = ယေသာဓရာ (ဘဒၵကစၥာနာ )
၅။ ရင္ေသြးေတာ္ = ရာဟုလာ
၆။ ေယာက္ဖေတာ္ = ေဒ၀ဒတ္
၇။ မိေထြးေတာ္ = ေဂါတမီ
၈။ ေနျပည္ေတာ္ = ကပိလ၀တ္ျပည္ ( သကၠတိုင္း ၊ မဇၥ်ိမေဒသ )
၉။ ဖြားရာဌာန = လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ ( ကပိလ၀တ္ႏွင့္ ေဒ၀ဒဟၾကား )
၁၀။ နန္းစံႏွစ္ = ( ၁၃ )ႏွစ္ၾကာ ( ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အထိ )
၁၁။ နိမိတ္ႀကီးမ်ား = သူအို သူနာ သူေသ ရဟန္း
၁၂။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာဘ၀ = သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘ၀
၁၃။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႔ = ကဆုန္လျပည့္ေန႔
၁၄။ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာဘုရား = ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား
၁၅။ ပါရမီျဖည့္ဖက္ = သုမိတၱာအမ်ဳိးသမီး ( ယေသာဓရာေလာင္း )
၁၆။ ပါရမီျဖည့္ရာကာလ = ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း
      ( သုေမဓာဘ၀မွ ေ၀ႆႏၱရာဘ၀အထိ )
၁၇။ ပါရမီျဖည့္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ = သတၱ၀ါမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရန္
၁၈။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရေသာကာလ = ( ၆ ) ႏွစ္ၾကာ ( ၉၇ မွ ၁၀၃ အထိ)
၁၉။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္သည့္ေနရာ = ဥရုေ၀ဠေတာ
၂၀။ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္သက္ေတာ္ = ( ၃၅ ) ႏွစ္အရြယ္
၂၁။ ဘုရားပြင့္ရာသက္တမ္း = ( ၁၀၀ ) တမ္း
၂၂။ အလုပ္အေကြ်း = ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦး ( ဒုကၠရစရိယာက်င့္ခိုက္ )
၂၃။ တရားဦးေဟာသည့္ ေနရာ = ဗာရာဏသီ ၊ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ
၂၄။ ပထမဆံုးသာ၀က = ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦး
၂၅။ ေနာက္ဆံုးကြ်တ္ေသာ သာ၀က = သုဘဒၵပရိဗိုဇ္
၂၆။ လက္ယာရံ အဂၢသာ၀က = အရွင္သာရိပုတၱရာ
၂၇။ လက္၀ဲရံ အဂၢသာ၀က = အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္
၂၈။ အဆံုးအမသာသနာ = ပရိယတၱိ ၊ ပဋိပတၱိ ၊ ပဋိေ၀ဓ
၂၉။ က်င့္စဥ္သိကၡာ = သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ
၃၀။ ခ်မွတ္ေသာလမ္းစဥ္ = မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ( မဂၢင္လမ္းစဥ္ )
၃၁။ သေႏၶယူေသာေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇ ၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ၊ ၾကာသေပးေတးေန႔
၃၂။ ဖြားျမင္ေသာေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၆၈ ၊ ကဆုန္လျပည့္ ၊ ေသာၾကာေန႔
၃၃။ ေတာထြက္ေသာေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၉၇ ၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ၊ တနလၤာေန႔
၃၄။ ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃ ၊ ကဆုန္လျပည့္ ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔
၃၅။ ဓမၼစၾကာေဟာေသာေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃ ၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ၊ စေနေန႔
၃၆။ ပရိနိဗၺာန္စံေသာေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၄၈ ၊ ကဆုန္လျပည့္ ၊ အဂၤ ါေန႔
၃၇။ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ေသာေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၄၈ ၊ ကဆုန္လဆုပ္-၁၂ ၊
      တနဂၤေႏြေန႔

                                    လမ္းစဥ္မွားႏွင့္ လမ္းစဥ္မွန္

( က ) သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ကာမသုခလႅိကလမ္းစဥ္ကို ၂၉ ႏွစ္တိုင္တုိင္ခံစားသည္။
( ခ ) အတၱကိလမထလမ္းစဥ္ ( ဒုကၠရစရိယာ ) ကို ၆ ႏွစ္တုိင္တိုင္လိုက္မွားမိသည္။
( ဂ ) ထိုလမ္းစဥ္မွား ႏွစ္ခု၏ အလယ္၌တည္၍ ယထာဘူတက်ေသာ လမ္းစဥ္မွန္ကို
        မဇၥ်ိမပဋိပဒါဟုေခၚပါသည္။ထုိလမ္းစဥ္ျဖင့္သစၥာတရားကို ( ၃၅ ) က်မွသိသည္။

                                ၾကည့္ျခင္းငါးပါးႏွင့္ အဓိပၸါယ္

၁။ ကာလ                       =    ဘုရားျဖစ္ရာအခါကိုၾကည့္ျခင္း
၂။ ဒီပ                           =    ဘုရားျဖစ္ရာကြ်န္းကိုၾကည့္ျခင္း
၃။ ေဒသ                       =     ဘုရားျဖစ္ရာအရပ္ကိုၾကည့္ျခင္း
၄။ ကုလ                        =    ဘုရားျဖစ္ရာအမ်ဳိးကိုၾကည့္ျခင္း
၅။ မာတု အာယုပရိေစၧဒ     =     မယ္ေတာ္၏အသက္အပိုင္းအျခားကိုၾကည့္ျခင္း 

၁။ လူတို႔၏သက္တမ္း တစ္ရာႏွင့္တစ္သိန္းၾကား၌သာ   ဘုရားပြင့္ရာအခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။
    စရိုက္ၾကမ္းေသာေၾကာင့္ တစ္ရာေအာက္ပြင့္ရိုးမရွိ။ လကၡဏာေရးမထင္ႏိုင္၍တစ္သိန္း
    အထက္ ပြင့္ရိုးမရွိ။
၂။ ကြ်န္းႀကီးေလးကြ်န္းအနက္ ဇမၺဴဒီပါေတာင္ကြ်န္း၌သာ ဘုရားပြင့္ရိုးရွိသည္။ အျခားကြ်န္း
    မ်ား၌ပြင့္ရိုးမရွိ။
၃။ မဇၥ်ိမေဒသ၌သာ ဘုရားပြင့္ရိုးျဖစ္သည္။ အျခားေဒသမ်ား၌ ဘုရားပြင့္ရိုးမရွိ။
၄။ မင္းမ်ဳိး ၊ ပု႑ၢားမ်ဳိး၌သာ ဘုရားျဖစ္ရိုးရွိသည္။ အျခားမ်ဳိး၌ ျဖစ္ရိုးမရွိ။
၅။ ဘုရားေလာင္းကိုဖြားၿပီးေနာက္( ၇ )ရက္အၾကာတြင္ဘုရားေလာင္းမယ္ေတာ္တို႔မွာစုတိၿမဲ
    ဓမၼတာျဖစ္သည္။
(မာဂဓီသာစည္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းစာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္)

1 comment:

  1. မွတ္သားဖြယ္ရာဘာသာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ေလးေတြပါဘုရား...
    အခုလုိဖတ္ခြင္႕ရေအာင္တင္ျပေပးလုိ႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား...

    ရုိေသေလးစားစြာျဖင္႔
    ရာဇာေထြး

    ReplyDelete