Thursday, March 22, 2012

မွတ္ထင္ထားသည့္ထိုအရာမ်ား


စိတ္ရႈပ္ေထြးေနေသာသူသည္ မိမိ၏လြတ္ေျမာက္ရာ  စိတ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္မည့္အရာတို႕ကို
ႀကံစည္စိတ္ကူးေနၿမဲျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မည္သည္အႀကံေပးခ်က္မ်ဳိးကိုမဆိုလြတ္လပ္
ေရြးခ်ယ္မႈမရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဟိုအရာေကာင္းႏိုးႏိုး ဒီအရာေကာင္းႏိုးႏိုးျဖင့္ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနေတာ့သည္။ 
ထိုအခ်ိန္တြင္ပတ္၀န္းက်င္သည္ လြန္စြာအေရးပါေသာ
 အခန္းက႑က ပါ၀င္လာေလေတာ့၏။

ထိုပတ္၀န္းက်င္သည္ မိမိတို႕ထင္ျမင္ခ်က္အတိုင္း ေ၀ဘန္ေျပာဆိုလာေသာအခါ ပိုၿပီးရႈပ္
ေထြးစရာေကာင္းေသာအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသြားေလေတာ့၏။

ဘ၀တစ္ခုလံုးႏွင့္ သတ္ဆိုင္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ခဏတာအားျဖင့္
လြတ္ေျမာက္မႈ   စိတ္၏ၿငိမ္းေအးမႈကိုရခ်င္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နီးစပ္ရာစိတ္ကူးျဖင့္ပင္
ထိုအခက္အခဲကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားတတ္ၾက၏။

သို႕ေသာ္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႕သည္     တစ္ဘ၀လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးအရာတို႕ကို
ေဖာ္ေဆာင္သြားတတ္သည္ဟုေတာ့ မည္သူမွ် စိတ္မကူးမိတတ္ေခ်။

စိတ္ကူးေတြမ်ားၿပီး စဥ္းစားအားေတြပိုေနလွ်င္လဲ အလုပ္သည္ ေရွ႕သို႕ေရာက္ဘဲ ရပ္တန္႕
ေနတတ္၏။       ေလာေလာဆယ္အေျခေနတြင္ လုပ္သင့္သည္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္မွာ
လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူတို႕အဖို႕ အေျခေနေကာင္းတစ္ရပ္ဆိုက္သည္ဟုပင္ ေျပာရေပလိမ့္မည္။

အလုပ္လုပ္ေနျခင္းအတြက္ ယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္လိုက္ႏိုင္လွ်င္ ပတ္၀န္း
က်င္၏ ေ၀ဘန္မႈတို႕သည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ၾကေလ၏။

မိမိ၏ေရြးခ်ယ္မႈကို ရဲ၀ံ့စြာရင္ဆိုင္ႏိုင္လွ်င္ ေရွ႕သို႕ ခပ္လွမ္းလွမ္းေလးတိုးၾကည့္လိုက္ပါ။
ႀကိဳးစားၿပီး ေနာက္ထပ္ ခပ္လွမ္းလွမ္းေလးတိုးလိုက္ပါဦး။     

ေရာက္ပါၿပီ ။      ထိုအရာတို႔သည္ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -။ ။ ။

No comments:

Post a Comment