Tuesday, February 14, 2012

ေအးခ်မ္းေသာဘ၀ကို ဖန္တီးေပးပါဘ၀၏ အေရးပါေသာ အစိတ္ပိုင္းမ်ားကို ထုဆစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိသတ္မွတ္ထားေသာ
ေရႊေရာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဦးစြာလုပ္ကိုင္ရၿမဲျဖစ္ေလ၏။ထိုအရာမ်ားကိုလက္လႊတ္လိုက္လွ်င္
မူရင္းေပ်ာက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးသြားတတ္သည္ကို သတိထားမိဖို႕လိုပါသည္။

လူတိုင္းျဖစ္ဘူးမည္ထင္ပါသည္။ ဥပမာဆိုၾကပါစို႔။ ငါမနက္ျဖန္မနက္ (၅) နာရီဆို    အိပ္ယာ
ထမယ္။ ၿပီးရင္ စာက်က္မယ္။ တကယ္တမ္းတြင္မူ ေနာက္ရက္   ေရာက္ေသာအခါ   ေစာပါ
ေသးတယ္ကြာ။ ခဏေလးလုပ္ရမွာပါ။ (၅) နာရီခြဲမွထရင္ရပါတယ္ ဆိုၿပီးသကာလ မိမိသတ္
မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္စည္းကမ္းတို႕ကိုပင္ စတင္ေဖာက္ဖ်က္မိပါေတာ့သည္။

ေသးငယ္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို စတင္ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ေသာအခါ   ဘ၀၏အဖြင့္မ်က္ႏွာသာ
မလွေတာ့သည္ကို မည္သူမွသတိမထားမိေတာ့ေပ။ မိုးေရမိုးေပါက္ေလးမ်ား က်ဖန္မ်ားေသာ
အခါ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရအိုးျပည့္သြားသလို မိမိသတ္မွတ္ထားေသာ  ေရႊေရာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
တစ္ခုခ်င္း နဲနဲစီ လိုက္နာမည္ဆိုလွ်င္   လွပေသာဘ၀တြင္ ခိုင္ခန္႕ေသာ   အရံအတားတစ္ခု
ျဖစ္လာမယ္မွာမလြဲေပ။

ထိုနည္းတူစြာပင္ မိမိ၏အိမ္တြင္းၿခံစည္းရိုးကို တစ္ေန႔တစ္ေခ်ာင္း တစ္ေန႔တစ္ေခ်ာင္းႏႈန္း
ျဖင့္ ယူေဆာင္၍ မီးဆိုက္မယ္ဆိုပါက မၾကာမတင္အခ်ိန္တြင္းမွာပင္ အိမ္၏ အကာကြယ္
မဲ့ေသာအေျခေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္၏။

ေရႊေရာင္စည္းမ်ဥ္းတို႕သည္  အနာဂတ္ကို လွပေအာင္ဖန္တီးရာတြင္ အလြန္အေရးပါေလ၏။
ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပန္းခ်ီဆရာတို႔သည္ ေဆးစက္က်ရာတြင္ လွပေသာအရုပ္မ်ားကို  ေရးဆြဲႏိုင္
သကဲ့ကို မိမိ၏စိတ္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေပးႏိုင္ေသာလူသားတို႔သည္လည္း လိုခ်င္ေသာဘ၀
မ်ားကို လွပေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္သာျဖစ္၏။

စိတ္ကိုထိမ္းခ်ဳပ္ေသာနည္းပညာတို႔တြင္ ဘုရားရွင္ခ်မွတ္ေပးေသာ ဘာ၀နာနည္းလမ္းသည္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ ထိုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာသူမ်ားေျမာက္မ်ား
စြာရွိခဲ့ဘူးေလ၏။

စိတ္ကိုထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာသူသည္သာလွ်င္ အရာရာတြင္ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္ေလ၏။  ထုိပုဂၢဳိလ္
သည္လက္ရွိဘ၀တြင္လည္း ေအးခ်မ္းသာယာေသာပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

စိတ္၏သေဘာတရားသည္   အနာခံဘို႔ထက္အသာစံခ်င္သည္ကသာမ်ားေနသည့္အတြက္
မေကာင္းေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္သာ    ရွင္သန္ေနထိုင္ေနရပါလွ်င္    စိတ္စြမ္းအားႀကီးလွ်င္
ႀကီးသေလာက္ ဆင္းရဲဒုကၡတို႔ကိုဖန္တီးတတ္ၿမဲျဖစ္ေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေသာ ဘာ၀နာကို ေရြးခ်ယ္၍ ေလ့က်င့္ထိမ္းေၾကာင္း
သင့္လွ၏။

စိတ္၏သေဘာတရားသည္ မည္မွ်ျဖဴစင္ေစကာမူ ပတ္၀န္းက်င္၏ အေျခေနေပၚတြင္မူတည္
ၿပီးအေရာင္ေျပာင္းတတ္သည္ကမ်ားေလ၏။ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္တို႕ကို တြန္းလွန္ႏိုင္
ရန္ သာမန္လူသားတို႕အတြက္လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္။

သို႔ေသာ္ေလ့က်င့္ဖန္မ်ားလာေသာအခါတြင္မူ ထူးျခားေသာခ်မ္းသာျခင္းကိုမလြဲမေသြေတြ႕
ႀကံဳရမည္ျဖစ္၏။ထိုအခါ မိမိစိတ္ကို    အစဥ္တစိုက္ေလ့လာေနျခင္းကိုပင္ တစိုက္မတ္မတ္
ျပဳလုပ္ရန္ အားထုပ္ေနေတာ့မည္သာ။

မိမိစိတ္ႏွင့္ သင္ေတာ္မည္ထင္ေသာ ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္းတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ မိမိဘ၀ကိုလွပေအာင္ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လူသားတိုင္းမျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သင့့္လွ
သည္ကိုလည္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါသည္။

ဘ၀၏ စိ္တ္ကူးပန္းခ်ီကို ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္  ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္းအကူအညီ ျပည့္စံုမွ
ေသသပ္လွပေသာ ေလာကအက်ဳိးျပဳေသာ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ
ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕ စရိုက္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ေသာ ဘာ၀နာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္
ေလာကအလွကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment